Press "Enter" to skip to content

Stowarzyszenie "Warto Być Przyzwoitym"

Deklaracja Stowarzyszenia

Publiczne wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, wygłoszone 27 października br. jest jawną deklaracją sfrustrowanej nienawiści nękanego urojeniami człowieka wobec własnego kraju i społeczeństwa. Człowieka, który w swych…

Mission News Theme by Compete Themes.