Plakat Konkursowy na budowę Pomnika Władysławowi Bartoszewskiemu

Stowarzyszenie „Warto Być Przyzwoitym”

Ogłoszenie

Komisja Konkursowa pomnika profesora Władysława Bartoszewskiego w Sopocie zakończyła obrady. Z dziewięciu nadesłanych projektów do drugiego etapu przeszły cztery. Jeden z uczestników wycofał się przed rozpoczęciem II etapu, i są to projekty wg numerów kodu:

  • 210193
  • 386345
  • 170112

Kolejność przedstawionych tutaj biorących udział w konkursie kodów nie jest tożsama z wyborem lub oceny projektu, ta zostanie ustalona w ramach głosowań komisji w drugim etapie w którym to głos będą mieć również mieszkańcy Sopotu.

GŁOSOWANIE ZOSTAŁO ZAKOŃCZONE

Przeczytaj całą treść
Stowarzyszenie „Warto być przyzwoitym” wywodzi się z jednej z pierwszych inicjatyw obywatelskich powołanych w celu upamiętnienia zmarłego kwietniu 2015 roku Władysława Bartoszewskiego. Jako nowopowstała Rada Programowa pragniemy służyć członkom i sympatykom Stowarzyszenia inspiracją do przyszłego działania. Naszym celem jest nie tylko wspieranie Stowarzyszenia w dążeniu do budowy pomnika Władysława Bartoszewskiego w Sopocie, ale przede wszystkim nadanie pamięci Władysława Bartoszewskiego „żywego” charakteru, adekwatnego do potrzeb obecnych czasów i problemów. Biografia Władysława Bartoszewskiego nie stanowi wyłącznie kronikarskiego zapisu minionej tragedii lat okupacji hitlerowskiej i komunistycznej dyktatury. Niesie ona przesłania uniwersalne, aktualne dzisiaj i teraz. Zobowiązanie do zaangażowania w kwestie społeczne, zobowiązanie do służenia bliskim w potrzebie, zobowiązanie do przeciwstawienia się wszelkim formom nienawiści wobec odmienności, zobowiązanie do tego, aby „nie przejść obojętnie”, gdy obok nas dzieją się sprawy ważne dla dobra wspólnego.
Przeczytaj całą treść

Miejsce na Pomnik

Wesprzyj Stowarzyszenie Warto Być Przyzwoitym

Stowarzyszenie – Warto Być Przyzwoitym działa na rzecz propagowania wartości które światu i nam niósł i do stosowania namawiał prof. Władysław Bartoszewski. Z wdzięczności za ten Dar Życia Nasze Stowarzyszenie, a wcześniej Komitet Społeczny postanowiło postawić Pomnik.

Pomnik a także kultywowanie pamięci i wartości – To nasze główne zadanie.

Wesprzyj nasze działania, wpłacając jedną z podanych niżej kwot lub dowolną którą chciałbyś wesprzeć nasze działania.

Wybierz metodę płatności
Dane osobiste

Suma Darowizny 5.00zł

Lub skorzystaj z tradycyjnego przelewu i wpłać na Stowarzyszenie „Warto Być Przyzwoitym”

Nasze konto: ING Bank Śląski 42 1050 1764 1000 0090 3159 3057

Cytaty Profesora