Szanowni Państwo,

zapraszamy do lektury pierwszego zeszytu „Kronik Władysława Bartoszewskiego”, biuletynu dokumentującego działalność „Stowarzyszenia Warto być Przyzwoitym”. W dniu 5 lipca br. przy budynkiem głównego dworca kolejowego w Sopocie przy udziale honorowych gości i licznie przybyłych mieszkańców (nie tylko) Trójmiasta odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Władysława Bartoszewskiego, powstałego w wyniku kilkuletnich starań Stowarzyszenia i dzięki środkom finansowym zebranym w zbiórce publicznej. Uroczystość poprzedził zorganizowany 25 czerwca br. wernisaż wystawy plenerowej poświęconej Władysławowi Bartoszewskiemu, opracowanej przez Muzeum Sopotu we współpracy ze Stowarzyszeniem. Na kolejnych stronach biuletynu przedstawiamy fotograficzną dokumentację inauguracji pomnika. A ponieważ biuletyn ukazuje się w rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, zapraszamy do lektury dwóch tekstów: artykułu poświęconego powstańczej służbie Władysława Bartoszewskiego i felietonu, w którym staramy się rzeczowo ustosunkować do „zarzutów” wysuwanych niegdyś wobec Władysława Bartoszewskiego przez tzw. „środowiska patriotyczne” (do tematu tego powracać będziemy w kolejnych biuletynach).

(,,,) Realizacja głównego celu dotychczasowej działalności nie kończy prac Stowarzyszenia. Planujemy kolejne publikacje, prezentacje wystaw, działalność edukacyjną i współpracę z organizacjami nawiązującymi do dorobku Władysława Bartoszewskiego. Pozostajemy z nadzieją na życzliwe wsparcie z Państwa strony i aktywny udział w naszych kolejnych przedsięwzięciach!

Stowarzyszenie „Warto Być Przyzwoitym”

Zdjęcia z uroczystości odsłonięcia pomnika

Przeczytaj całą treść
Stowarzyszenie „Warto być przyzwoitym” wywodzi się z jednej z pierwszych inicjatyw obywatelskich powołanych w celu upamiętnienia zmarłego kwietniu 2015 roku Władysława Bartoszewskiego. Jako nowopowstała Rada Programowa pragniemy służyć członkom i sympatykom Stowarzyszenia inspiracją do przyszłego działania. Naszym celem jest nie tylko wspieranie Stowarzyszenia w dążeniu do budowy pomnika Władysława Bartoszewskiego w Sopocie, ale przede wszystkim nadanie pamięci Władysława Bartoszewskiego „żywego” charakteru, adekwatnego do potrzeb obecnych czasów i problemów. Biografia Władysława Bartoszewskiego nie stanowi wyłącznie kronikarskiego zapisu minionej tragedii lat okupacji hitlerowskiej i komunistycznej dyktatury. Niesie ona przesłania uniwersalne, aktualne dzisiaj i teraz. Zobowiązanie do zaangażowania w kwestie społeczne, zobowiązanie do służenia bliskim w potrzebie, zobowiązanie do przeciwstawienia się wszelkim formom nienawiści wobec odmienności, zobowiązanie do tego, aby „nie przejść obojętnie”, gdy obok nas dzieją się sprawy ważne dla dobra wspólnego.
Przeczytaj całą treść
Lub skorzystaj z tradycyjnego przelewu i wpłać na Stowarzyszenie „Warto Być Przyzwoitym”

Nasze konto: ING Bank Śląski 42 1050 1764 1000 0090 3159 3057

Cytaty Profesora