Dlaczego pomnik dla Władysława Bartoszewskiego?

Przedstawiamy uzasadnienie…

Profesor Władysław Bartoszewski to postać wybitna. Całe swoje życie poświęcił walce o suwerenną, demokratyczną i szanowaną w Europie i na świecie Ojczyznę. Jako człowiek zaangażowany publicznie budził podziw, a jego postawa powinna być wzorem do naśladowania. W 2007 r. Rada Miasta Sopotu przyznała Profesorowi tytuł Honorowego Obywatela Sopotu.

Swojemu patriotycznemu i obywatelskiemu oddaniu Władysław Bartoszewski dał wyraz już w wieku 17 lat, kiedy we wrześniu 1939 r. wstąpił do służby cywilnej jako noszowy. Szybko związał się z Polskim Czerwonym Krzyżem. Rok później, z łapanki na Żoliborzu, trafił do hitlerowskiego obozu koncentracyjnego w Auschwitz-Birkenau. Dzięki działaniom PCK został zwolniony po 7 miesiącach. Wiedzę na temat niemieckich obozów przekazał Związkowi Walki Zbrojnej.

W 1942 r. wstąpił do Armii Krajowej, do pionu informacyjnego. W tym też roku zaangażował się w działalność „Żegoty”, organizacji niosącej pomoc Żydom, którym na terenie Polski groziła eksterminacja. Pomagał uczestnikom powstania w getcie w 1943 r. Jako adiutant dowódcy placówki informacyjno-radiowej walczył w powstaniu warszawskim.

W 1945 r. rozpoczął służbę w pionie informacyjno-propagandowym organizacji „Nie” – kontynuatorki Armii Krajowej. Od 1946 r. był członkiem Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz współredaktorem „Gazety Ludowej” – organu prasowego PSL-u, jedynej partii opozycyjnej wobec komunistów. Dwukrotnie więziony (1946-48 i 1949-54), po zwolnieniu wrócił do działalności publicystycznej. W latach 1972 – 1983 pełnił funkcję sekretarza generalnego polskiego PEN Clubu, a od 1982 r. współredagował „Tygodnik Powszechny”.

W Polsce Ludowej Władysław Bartoszewski stanął po stronie rodzącej się demokratycznej opozycji. Za swoje kontakty z emigracją polityczną oraz wspieranie oporu przeciw komunizmowi, był represjonowany. Nękano go rewizjami, objęto zakazem druku, odmawiano wydania paszportu.

Był jednym z sygnatariuszy listu przeciwko wprowadzaniu zmian w polskiej Konstytucji z 1976 r. W sierpniu 1980 podpisał się pod listem poparcia intelektualistów dla strajkujących robotników Wybrzeża. Po wprowadzeniu stanu wojennego 1981 r. został internowany. Wypuszczono go po 4 miesiącach, w wyniku mediacji zagranicznych i polskich środowisk intelektualnych.

Od 1990 r. pełnił funkcje państwowe : Ambasadora w Austrii (1990 – 1995), dwukrotnie ministra spraw zagranicznych (1995 i 2000 – 2001), senatora (1997 – 2001), sekretarza stanu, pełnomocnika premiera ds. dialogu międzynarodowego (od 2007). Był przewodniczącym Międzynarodowej Rady Oświęcimskiej (od 1990), Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (od 2001), honorowym prezesem polskiego PEN Clubu i honorowym członkiem Światowego Związku Żołnierzy AK.

Z Sopotem Profesor Bartoszewski związany był w sposób szczególny. Jeszcze przed wojną odwiedzał miasto z rodzicami, a przez ostatnich dziewiętnaście lat swojego życia przyjeżdżał do Sopotu każdego roku.

Dla upamiętnienia wyjątkowych zasług Profesora Władysława Bartoszewskiego, wybitnego dyplomaty, polityka, dziennikarza, społecznika, osoby tak ważnej dla rozwoju demokracji w Polsce oraz dla umacniania dialogu między narodami, wyraża się wolę wzniesienia w Sopocie pomnika upamiętniającego postać Profesora.

Lokalizacja pomnika

Wesprzyj Działania Stowarzyszenia