Dziś, tj. 3 stycznia 2019 roku odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej „Konkursu rzeźbiarsko-architektonicznego na opracowanie koncepcji projektowej pomnika Władysława Bartoszewskiego w Sopocie”. W drugim etapie postępowania konkursowego Komisja wybierała spośród 3 prac. Komisja Konkursowa zdecydowała, że nie zostanie przyznane pierwsze miejsce. Drugie miejsce zajęła praca autorstwa Jacka Kicińskiego, pozostałym dwóm pracom przyznano wyróżnienia. Komisja doceniła walor plastyczny pracy: „W tej pracy jest zarys, skupienie twarzy, zastanowienia i powagi” – ocenił przewodniczący komisji, profesor Stanisław Gierada. W kolejnym etapie prowadzone będą rozmowy z autorem pracy, która otrzymała największą liczbę punktów. O ich wynikach poinformujemy Państwa. Tym samym prezentacja zwycięskiego projektu odbędzie się nie jutro, a po zakończeniu rozmów. Przypomnijmy, Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenia „Warto Być Przyzwoitym”. Projekt budowy pomnika poparli podpisami sopocianie oraz uchwałą Rada Miasta Sopotu w grudniu 2017 r. Pomnik ma stanąć na terenie Sopot Centrum ze środków pochodzących ze zbiórki publicznej.