Press "Enter" to skip to content

Stowarzyszenie "Warto Być Przyzwoitym"

Jak świętujemy Rok Władysława Bartoszewskiego w Warsaw Bilingual School Dwujęzycznej Szkole Podstawowej im. Profesora Władysława Bartoszewskiego

Społeczność Warsaw Bilingual School Dwujęzycznej Szkoły Podstawowej im. Profesora Władysława Bartoszewskiego obchody 100. rocznicy urodzin Patrona rozpoczęła już pod koniec ubiegłego roku. Zapoczątkowało je grudniowe…

PRZYZWOITOŚĆ – to towar deficytowy

Wysłaliśmy DO WSZYSTKICH PREZYDENTÓW I BURMISTRZÓW W POLSCE prośbę, by z okazji przypadającej w przyszłym roku setnej rocznicy urodzin Władysława Bartoszewskiego ogłosili na terenie swoich miast i gmin rok 2022 ROKIEM WŁADYSŁAWA BARTOSZEWSKIEGO - ROKIEM PRZYZWOITOŚCI.

Mission News Theme by Compete Themes.
%d bloggers like this: